• ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ เกรดเฉลี่ย 2.8 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ 0-3 ปี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ / การจัดการ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดส่งสินค้า 3-5 ปี
 • สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 8-10 years in experience in export and logistic
 • Good Communication in English
 • SAP/ERP system knowledge

19-Feb-17

 

Applied
 • 8-10 years in experience in Warehouse management
 • Good Communication in English
 • SAP/ERP system knowledge

19-Feb-17

 

Applied
 • to work with very famous group company in the worl
 • to work in big organization with benefits
 • to utilize your Warehouse and Procurement skills

19-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปวส.
 • คุมสต้อกเครื่องมือเครื่องจักร

17-Feb-17

 

Applied
 • Thai / Good English / Degree in any fields
 • Knowledge of Inco-terms (FOB, Ex-work, CIP, CIF)
 • Able to work in Saraburi / Energetic Person

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ซ่อมช่วงล่าง ซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล/เบนซิลได้
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี
 • ขับรถบรรทุกได้

15-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Supply Chain
 • managing a large transport network
 • Knowledge of overall supply chain

15-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล