• จัดทำใบขนสินค้าเพื่อการส่งออก
  • ส่งข้อมูลเข้าศูนย์นำเข้าส่งออกของกรมศุลกากร
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

19-Jul-17

 

Applied
  • ดูแลงานในแผนกคลังสินค้า/จัดส่งทั้งระบบ
  • มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า/จัดส่ง
  • ปวส. - ปริญญาตรี

17-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล