• Thai nationality, aged 40-50 years old
 • Bachelor or master’s degree in Supply Chain
 • 8 years’ experience in Supply Chain Management

23-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Shipment Planner
 • Transportation
 • Import & Export

20-Jan-17

 

Applied
 • Logistics, Transportation, Shiping
 • Warehouse, Loading, Inventory
 • the shipping and delivery of materials ,warehouse

20-Jan-17

 

Applied
 • ตรวจนับ stock ชิ้นส่วนสุกรให้ตรงตามความต้องการ
 • ชาย อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

19-Jan-17

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องยนต์ ที่ใช้ในการเกษตร
 • เพศชาย อายุ 25 ถึง 60 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

19-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล