• Thai nationality with age not less than 40 years
 • degree or higher in the field of Supply Chain
 • 10 years in the area of Supply chain management

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Business Administra
 • 3-5 years of experiences in import/export
 • Strong knowledge and experience in BOI,

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ซ่อมเครื่องยนต์ ที่ใช้ในการเกษตร
 • เพศชาย อายุ 25 ถึง 60 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Feb-17

 

Applied
 • ชาย - หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • การศึกษาขั้นต่ำ ปวช. หรือเทียบเท่า
 • หากมีประสบกาณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • ปวช.สาขาช่างยนต์
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป

16-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล