• Store and Warehouse Manager
  • warehousing, and distribution operations
  • planning and implementing new design layouts

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ดูแลซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
  • ปวช.สาขาช่างยนต์
  • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป

21-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล