• Bachelor’s degree in Supply Chain
  • managing a large transport network
  • Knowledge of overall supply chain

22-Feb-17

 

Applied
  • จบการศึกษา ปวส./ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล