• อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีทักษะในการสร้างทีม

17-Jan-17

 

Applied
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การบริหารงานสต๊อกหรือคลังสินค้า
  • สามารถควบคุมวางแผนและออกแบบการทำงานเองได้

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล