• หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
  • สามารถใช้โปรแกรมระบบสต็อก
  • มีความเป็นผู้นํา มีความกระตือรือร้นในการทํางาน

24-Jul-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี Logistics และการบริหาร
  • ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานคลังสินค้า 5 ปี
  • ทำงานในระดับบริหารไม่ต่ำกว่า 3 ปี

24-Jul-17

 

Applied
  • จัดทำใบขนสินค้าเพื่อการส่งออก
  • ส่งข้อมูลเข้าศูนย์นำเข้าส่งออกของกรมศุลกากร
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

19-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล