• degree in Logistics & Supply chain or related
 • Experience 1-2 years in site production planning
 • Male /Female, Nationality; Thai.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, Age between 25-40 years old
 • Excellent in English Communication.
 • Knowledge COA System

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male , Age not over 40 years old
 • Experiences in automotive workshop
 • Build and develop a market for service work

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถ Fork Lift ในไลน์การผลิต
 • เพศชายอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถ Forklift ได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 7 year of exp. in logistic planning and operation
 • Base in Laemchabang
 • Good command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย อายุระหว่าง 26-35 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • วางแผนการจัดเก็บ สินค้าในโรงผลิต

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 50 - 70K Total Package
 • Working Location: Eastern Seaboard Rayong
 • Automotive Parts Industry

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Degree in Business / Information Technology
 • 5 years’ experience in material planning
 • Experience in working for an English speaking

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female, 27 years old up
 • Degree in Marketing, Logistic, Administration
 • At least 5 years’ experience in Marketing

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Control of IN-OUT stock control
 • Monitor record of materials in inventory
 • Working 6 days per week

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช. - ปริญญาตรี
 • ไม่จำกัดเพศ
 • ขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขับรถรับส่งงานของไปรษณีย์ประจำที่ หลักสี่-กบินทร์
 • เพศชาย 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านการขับรถส่งสินค้า

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย(เท่านั้น)กบินบุรี - ราชบุรี
 • ต้องมีใบขับขี่ ท.2
 • ไม่ดื่มของมึนเมาในขณะขับขี่ยานพาหนะ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Min 8 experience in Supply Chain Management.
 • Supply Chain
 • Well knowledge of BOI and Import-Export

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree, Engineering is preferable
 • Ability to communicate In English, P.C. literate
 • Compulsory Training Program (MFG-PRO System)

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Customer Analysis, Shipping, Customer Service
 • Coordinate logistic and shipment
 • Sales, Import , Export, Supply chain

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช. ปวส.ปริญญาตรี ช่างยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ Off-shore,
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ไฝ่เรียนรู้ พัฒนาทักษะอยู่ตลอด

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ช่างยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อม
 • สามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ
 • Off-shore, On-shore, Petrochemical, Power plant

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Warehouse
 • chief
 • 3 years experience

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลสินค้าในห้องสต๊อก
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ตรวจนับรับสินค้าเข้าร้านอย่างถูกต้อง

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านช่างยาง หรือ ช่วงล่าง
 • ตั้งศูนย์ ยางรถบรรทุก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รับผิดชอบเปลี่ยนยาง ดูและ และซ่อมบำรุงรถบรรทุก

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Messenger

SAFEDEAL CO., LTD.

ชลบุรี

 • บริการทำจัดส่งเอกสาร เกี่ยวกับรถยนต์
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์สุจริต

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำเอกสารเกี่ยวกับงานของคลังสินค้า
 • เข็นรถจักรยานยนต์ออกจากคลังเพื่อนำส่งออก
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Existing work permit or permanent residency
 • 10-14 years of work experience in Logistics
 • Interpersonal and communication skills

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจรับและตรวจเช็ควัสดุเพื่อเก็บเข้าสโตร์
 • เพศชาย วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานสโตร์ พิจารณาพิเศษ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum Bachelor degree in Logistics or Chemistry
 • Experience in supply chain management in MNC
 • Fluent English, both oral and written, SAP system

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

STOCK

SUNNEX INDUSTRIALCO., LTD.

ฉะเชิงเทรา

 • ควบคุมเซฟตี้สต็อค
 • จัดทำสต็อคการ์ด
 • เช็คสต็อคประจำเดือน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Proactive, problem solving, can do attitude
 • Labour Laws knowledge
 • Excellent command of both written & spoken English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Proactive, problem solving, can do attitude
 • Strong IT technical knowledge
 • Excellent command of both written & spoken English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree
 • Purchasing, Procurement knowledge
 • Good interpersonal skills with an open personality

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขับรถโฟร์คลิฟท์
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ขับรถโฟร์คลิฟท์ 2 ปี ขึ้นไป

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจนับสินค้าเข้า – ออก ให้ตรงตามใบส่งสินค้า
 • ตรวจนับสินค้าที่ชำรุดและส่งคืนผู้แทนบริษัท
 • เพศชาย - หญิงอายุ 25 ปี ขึ้นไป

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดู แลการรับ-จ่ายออกอาหารสำเร็จ
 • มีความความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม
 • ควบคุมดูแลระบบเอกสารและเอกสารภายในแผนก

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge ISO/TS16949, ISO14001
 • Experience 2 years up for Automotive part.
 • Male or Female Age 25-35 years.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Logistics, hazardous materials
 • Warehouse operations
 • Transportation Management

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษาระดับปวช.-ปวส.
 • ขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3+ years of experience as import coordinator.
 • Excellent written and verbal communication skills.
 • Desire to working in a transaction processing.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-35
 • Bachelor's Degree in any related fields
 • 3 - 5 years working experience as Sales

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop the hub business solutions
 • Focus on development of positive relationships
 • Manage all production related activities

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to work in the company that have a good benefit
 • to practice and gain more Japanese skill
 • Opportunity to work as a management position

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Warehouse, Logistics, Supply Chain
 • 4-6 years working experience in Warehouse
 • Good material flow understanding; kanban, FIFO

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age not over 30years old
 • Experience in import/export, BOI
 • Can communicate in English or Japanese

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Inland Transportation business experience
 • Strong leadership and service minded
 • Strong negotiation, presentation&coordinate skill

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good personnel sales skill in any fields
 • 2 year experience in Freight Forwarding Business
 • Own transportation

15-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage Logistics and warehouse team.
 • Develop and Oversee proper material flow.
 • Work with global professional team and fast growth

15-Jan-17

 

Applied
 • Supervise warehouse & logistics team.
 • Encourage,motivate and build a team environment.
 • Be a member of Global professional team.

15-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Logistics and Supply Chain
 • At least 3 years experience in supply chain
 • Strong knowledge in supply chain and logistics

14-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male,Female age 25 -35 can work in Rayong
 • 3-5 years experience in logistic, chemical biz
 • Good Command in English (Toeic 700up)

14-Jan-17

 

Applied
 • Experience in Planning or Purchasing.
 • Experience with SAP material master.
 • Good communication skill in English.

14-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล