• Bachelor’s Degree or higher in Business Admin
 • 5 years of management experience in transportation
 • Experience in a construction material business

3 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Design & operate inbound supply chain network
 • supply chain capability improvement
 • Lead import Raw & Pack custom formality process

25-Mar-17

 

Applied
 • Design and operate outbound supply chain networks
 • outbound strategy & capability improvement roadmap
 • Lead Export team to manage custom formality proces

25-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบการจัดส่งเพื่อให้เป็นไปตามกำหนด
 • ถ่ายรูป ถ่ายภาพเอกสารเข้าระบบ ERP
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • บริหารงานศูนย์บริการ งานบริการหลังการขาย
 • ควบคุมงานอะไหล่ แก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษา
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแล / บริหารจัดการงานขายและศูนย์บริการ
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการโชว์รูมรถยนต์
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลแก้ไขปัญหา,ซ่อมรถยนต์วอลโว่
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • supply allocation and shipment plan management
 • Drive Container Fulfillment for Efficient
 • Drive 3PL Operational excellence

24-Mar-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขา IE ,Logistics หรือเกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงาน 5 ปีขึ้นไป,ใช้งาน SAP และ WMS ได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ,ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี
 • พัฒนาระบบการบริหารการดูแลลูกค้า

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษ ปวช ปวส ด้านเครื่องยนต์
 • มีประสบการณ์การทำงาน

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

20-Mar-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านการขาย และการบริการลูกค้า
 • ปวส. /ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีความรู้เกี่ยวกับการขาย

20-Mar-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป - ปริญญาตรี
 • เพศ-ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารอู่สี

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส.ขี้นไป หรือวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

20-Mar-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขี้ันไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้

20-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล