Warehouse Admin

Bollore Logistics (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Graduated Bachelor's Degree
  • 3 years in Logistics Field, especially in coordina
  • Strong networking and communication skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25 -35 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ/สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและมีใจรักการบริการ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Warehouse Supervisor / Assistant Manager

STC NICCA CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Plan, organize maintenance system
  • Monitor year plan and project to comply
  • Improve preventive management system

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant Manager Warehouse

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Bachelor’s Degree or higher in any related field
  • 3-5 years working experience in supervisor
  • Strong leadership and management skill.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Transport Manager

Hitachi Transport System Vantec (Thailand), Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Degree in Logistics or Business Management
  • Has ability and experienced to manage peoples
  • Good command both speaking and writhing in English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Transport Supervisor

Hitachi Transport System Vantec (Thailand), Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • เพศชาย / หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้พอใช้
  • รู้กฏหมายจราจร

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง
  • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ชาย อายุระหว่าง 22-30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • มนุษยสัมพันธ์ดี เรียนรู้งานไว

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • To prepare daily operation in terms of shipment
  • To proceed export documentation
  • To coordinate with overseas office/factory

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Cross Border Fulfillment Center Manager

Lazada Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Experience in Warehouse Management
  • End to end process for warehouse operation
  • Excellence in communication skill both Thai & Engl

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ผู้ชำนาญการศุลกากร

HTNS ( Thailand ) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • ชาย/หญิง อายุไม่จำกัด
  • สำรวจตรวจสอบ และค้นหาพิกัดศุลกากร
  • ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินพิธีการศุลกา

20-Feb-17

 

Applied

CUSTOMER SERVICE (OCEAN-IMPORT)

HTNS ( Thailand ) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • ชาย/หญิง อายุไม่จำกัด
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในสายงานบริการนำเข้า
  • ชอบงานด้านข้อมูล-เอกสาร มีความละเอียดรอบคอบ

20-Feb-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาอื่น
  • ประสบการณ์การบริหารงานคลังสินค้า/งานจัดส่งติดตั้ง
  • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์จะพิจารณาพิเศษ

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย 18 ปีขึ้นไป
  • ขับรถกระบะ 4 ล้อ ส่งสินค้า
  • รู้เส้นทาง ในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี

20-Feb-17

 

Applied
  • ขับรถส่งสินค้าของลาซาด้ากรุงเทพฯและปริมณฑล
  • มีประสบการณ์ขับรถส่งสินค้าเป็นเวลา1ปี
  • อายุ 24 ปีขึ้นไป เพศชาย

20-Feb-17

 

Applied
  • วิ่งส่งสินค้าที่ลาซาด้ากรุงเทพฯและปริมณฑล
  • ประสบการณ์ขับรถส่งสินค้าเป็นเวลา 1 ปี
  • อายุ24 ปีขึ้นไป ,เพศชาย

20-Feb-17

 

Applied
  • Good command of English
  • สัญญาจ้าง 4 เดือน
  • ส่งประวัติที่ inthiraporn.k@manpower.th.com

20-Feb-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • Logistics Analyst
  • Transportation Analyst
  • Database Management

20-Feb-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์ตรงกับสายงานขนส่ง
  • มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองและบรรลุหน้าที่ของตนให้ดี
  • อัธยาศัยดี เข้ากับคนง่ายและชอบทำงานกับคนอื่น

20-Feb-17

 

Applied
  • Male, Thai Nationality, Age 35-45
  • Bachelor's Degree in any related field
  • Good decision making and problem solving skills

20-Feb-17

 

Applied
  • Males or Females aged not over 35 years old.
  • Bachelor degree or above in Business Administrati
  • Fluently both Mandarin and English

20-Feb-17

 

Applied

Trading Staff Position

JAC Recruitment Thailand

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Provident Fund
  • Experience in Export
  • Coordinate with Manufacturer, Oversea Sales Agent

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี วุฒิขั้นต่ำ ม.3
  • มีความรับผิดชอบ ขยัน และมีสุขภาพแข็งแรง
  • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

WAREHOUSE SUPERVISOR – AUTOMOTIVE

SmartSearch Recruitment

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • experience monitoring daily warehouse operations
  • Proficient in ERP systems i.e. AS 400
  • Monitor the warehouse operations on a daily basis

17-Feb-17

 

Applied
  • 1-3 years working experience in sales
  • Male or Female, Thai nationality, Age 28-32
  • To check and Manage Delivery Date

17-Feb-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 20 - 40 ปี
  • รู้จักเส้นทางกรุงเทพฯ,ปริมณฑลเป็นอย่างดี
  • หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

17-Feb-17

 

Applied
  • มีใบอนุญาติขับขี่
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • รู้เส้นทางเป็นอย่างดี

17-Feb-17

 

Applied
  • สามารถทำงานสื่อสารภาษาจีน เขียน อ่าน ได้ดี
  • อายุ 22-32 ปี เพศหญิงเท่านั้น
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

17-Feb-17

 

Applied

Head of Supply Chain

Robert Walters Thailand

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • End-to-End Supply Chain
  • Commercial and Manufacturing Supply Chain ops.
  • FMCG MNC in full development

17-Feb-17

 

Applied

VP Fulfillment

Lazada Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Strong in team management, Problem Solving
  • Good in data analyst, SQL and Excel skills
  • Lean Management and 6 Sigma

17-Feb-17

 

Applied

Import and Export Officer

Adecco Rama IV Recruitment Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • At least 1-2 years experience in import and export
  • Good command in English
  • Knowledge in FORM D, E, AI for customs issues

17-Feb-17

THB20k - 25k /เดือน

Applied
  • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี
  • เพศหญิง-ชาย อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
  • สามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้

16-Feb-17

 

Applied

Flight Service Officer / Ramp Safety Officer

LSG Sky Chefs (Thailand) Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Good in English is a must
  • Work with a high accuracy and problem solving
  • Hotel / Airline service passion is a good asset

16-Feb-17

 

Applied
  • Tactical hub planning in terms of resources
  • Working closely with Hub Manager on matters
  • Keeping track & update daily/weekly/monthly

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Manage, control and synthesize KPIs
  • Assist daily transportation operations
  • Implement/ Assist in implementing performance

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sort Supervisor

Lazada Ltd.

พระประแดง

  • Ensure continuous improvement in the operations
  • Safeguards Sortation Centre and contents
  • Completes warehouse operational requirements

16-Feb-17

 

Applied

Sr. Procurement Manager / Sr. Supply Chain Manager

Win Chance Foods Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Minimum 3 years' experience at a senior level
  • Excellent written and verbal English & Thai
  • Manufacturing industry exposure.

16-Feb-17

 

Applied

Assistant Officer (Import SEA)

Hitachi Transport System Vantec (Thailand), Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Experience in a customs brokers environment
  • Paperless EDI System background is preferred
  • Requires good interpersonal and fair English skill

15-Feb-17

 

Applied
  • Bachelor degree in Business Administration
  • To handle import/export goods
  • To support delivery functions

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านคลังสินค้า 1 ปีขึ้นไป
  • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ และมีภาวะความเป็นผู้นำ

15-Feb-17

 

Applied
  • Bachelor's degree in Logistics or related field
  • 0-2 years experience in Export and Logistic proce
  • Knowledge in Domestic delivery, Cargo loading

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant Manager / Coordinate

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Bachelor's Degree Major Logistics or any related
  • Male or Female 26-35 Years old
  • 3-5 years direct experience of Logistics Provider

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

WAREHOUSE MANAGER (Working day: Mon – Sat)

JAC Recruitment Thailand

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Male only
  • Experience in Warehouse at least 10 years
  • Able to work on Saturday

15-Feb-17

 

Applied
  • Bachelor’s degree in Mechanical Engineer /Automoti
  • Basically knowledge in vehicle technology.
  • Experience in motorcycle service or any automobile

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านนำเข้า-ส่งออก อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • มีความเป็นผู้นำ วางแผน จัดการ แก้ไขปัญหาได้เป็นอย่

15-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล