• 5 years experiences of Logistics or Supply Chain
 • english good communication
 • Manage logistics, warehouse, transportation

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช ปวส ปริญญาตรี
 • จัดทำระบบเอกสารรับเข้า จ่ายออกสินค้า
 • ตรวจนับวัตถุดิบคงเหลือ และอื่นๆ

28-Mar-17

 

Applied
 • ซ่อมประกอบเครื่องยนต์ ้เครื่องจ้กร ประเภทปั๊มลม
 • ปวช ปวส ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย2-5ปี

28-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไป
 • สามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้

27-Mar-17

 

Applied

Management Group

Charterway Machinery Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • marketing manager sale manager logistics manager
 • Accounting manager
 • finance manager

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Service Engineer

Autopack Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Degree in Engineering or Technical field
 • 3 years experiences controlling inventory
 • Good understanding in MRP

27-Mar-17

 

Applied
 • Strong knowledge in Production and Demand Planning
 • Knowledge in Supply chain and Logistic
 • Good command of English

27-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • บำรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรภายในโรงงาน
 • ชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้า
 • มีประสบการณ์บริหารจัดการงานจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ
 • างแผนและบริหารกระบวนการขนส่งสินค้า

23-Mar-17

 

Applied

QC and STOCK and MAINTENANCE Supervisor

OROK's Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • 4 years in Stock-QC supervisor position
 • Knowledge in stock management, maintenance
 • Able to use new technology communication tools

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล