Supply Chain Manager

Uawithya Machinery Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Age 35-38, with minimum 10 years experiences
 • Bachelor or higher in Supply Chain Management
 • Good management skill & technique

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Computer Engineering/Business
 • 5 -10 years working experience in Demand
 • Directs and manages S&OP process to get realistic

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี ขึ้นไป
 • งานด้านเอกสารนำเข้า-ส่งออก รู้งาน Paperless
 • ช / ญ อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ปวส.ขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ด้านบริหารและควบคุมดูแลรวมทั้งด้านประสานงาน
 • ตรวจสอบงานเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด
 • แก้ไขปัญหา/ป้องกันความเสียหายของงาน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี ขึ้นไป
 • งานด้านเอกสารนำเข้า-ส่งออก รู้งาน Paperless
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปีขี้นไป บ้านพักอยู่ย่านบางนา
 • ขับรถรับ-ส่งสินค้า ในกทม. และปริมณฑล
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถส่วนบุคคล

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี
 • รับส่งผู้บริหารไปยังสถานต่างๆในเขตกทม,ปริมณฑล
 • รับผู้บริหารจากบ้านพักฝั่งอุดมสุขมายังสำนักงานใหญ่

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree or above in Engineering
 • experience in purchasing, procurement, logistics
 • Strong in negotiation, contract, cost management

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, Bachelor's Degree
 • Good command of English
 • Work at Free Zone, Suvannabhumi Airport

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Planning on Hub/ Satellite expansion
 • Monitor & analyze Hub performance
 • Improve operational systems, processes & policy

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Specialist

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Logistics
 • technical products
 • negotiations

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลการรับ-จ่ายของ วัสดุ อุปกรณ์ ตรวจเช็คของ
 • ปวช.หรือมัธยมศึกษา - ปริญญาตรี
 • ใช้โปรแกรม ERP MANGO ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี, รักในงานบริการ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

Logistic

Cashbox Auto

กรุงเทพมหานคร

 • basic salary+allowance+bonus
 • Supplier and purchase order management
 • Warehouse process management

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • บันทึกรับ-เบิกคืนวัตถุดิบและอุปกรณ์
 • ตัดใบเบิกและตัดสต๊อกการ์ด
 • ตรวจสอบ และบำรุงรักษาสภาพเครื่องมือเครื่องจักร

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • โอนย้ายทรัพย์สิน ตรวจรับส่งของ ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์
 • เคยผ่านงานสโตร์ก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • Store Officer / สโตร์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, male or female
 • Bachelor degree in any related field
 • Good command of English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality
 • Free Zone, Suvannabhumi Airport
 • Paperless, custom tariff and custom clearance

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Food Science / Food Tech
 • At least 3 years direct experience in QA
 • Good command of English and computer literacy

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเกษตร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ - พิมพ์ดีดได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่ออีเมลต่างประเทศ
 • ชาย-หญิง อายุตั้งเเต่ 25 ขึ้นไป
 • ฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Logistics, Engineering
 • At least 5 years of experience in sales.
 • Designing system in warehouse with the design team

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เบิก-จ่าย วัตถุดิบ
 • เพศชาย วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ขับรถโฟร์คลิฟท์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลเรื่องรับ-จ่ายสินค้าตามบิล
 • จัดเก็บสต็อกให้เป็นระเบียบ
 • ดูแลเรื่องสินค้าเข้า-ออกและบันทึกสต็อค

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ชาย อายุ18-35ปี วุฒิการศึกษา ม.6-ปวส.
 • ขับรถรับ-ส่งสินค้าของบริษัทฯ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถรับ-ส่งสินค้า ด้วยรถเวสป้า
 • วุฒิการศึกษปวช.ปวส. หรือปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดเรียง จัดเก็บสินค้า
 • ตรวจนับสินค้า เช็คสต๊อกสินค้า
 • วุฒิการศึกษาม.6-ปวส.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับส่งลูกค้า ซึ่งส่วนมากเป็นชาวต่างชาติ
 • ปฎิบัติงานโรงแรมหรรษา หรือ ร.พ.กรุงเทพ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกได้ตามกำหนด
 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีทักษะทางด้านการติดต่อประสานงาน/ทักษะในการสื่อสาร

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Inventory Planning Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Inventory Planning Manager
 • Responsible for inventory forecasting
 • Supply Chain Division

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถผู้บริหารระดับสูง ทั้งชาวญี่ปุ่น
 • ขับรถยนต์ส่วนกลาง (รถเก๋ง, รถตู้)
 • สถานที่ปฎิบัติงาน สามารถเลือกใกล้ที่พักได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 year experience in logistics & export operation
 • Bachelor's Degree
 • Good command in English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดำเนินการประสานงานในการจัดรถยนต์เมื่อหมดสัญญา
 • จัดทำข้อมูลการเรียกเก็บค่าใชจ่ายกรณีอุปกรณ์
 • ดำเนินการจัดทำข้อมูลจำนวนรถยนต์หมดสัญญา

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Logistics Analyst

BB Talents Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree or higher in Logistics, Supply
 • 5 – 8 years experienced working in logistics opera
 • Strong in analytical skills and people management

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, good English with trading experiences
 • Good English Communication and logistic background
 • Background in Japanese trading company is a plus

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ยกของ-จัดเรียงสินค้า
 • ชอบงานบริการ
 • อายุ 18-35 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years in Automotive Manufacturing Development
 • Engineering improvements
 • Good English suchat@kensington.co.th

29-Apr-17

 

Applied

Logistic Officer (Import)

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years experience: importing agricultural product
 • experience in trade execution, logistic
 • experience in warehouse inventory management

28-Apr-17

 

Applied
 • Management trainee, young talent
 • management and leadership skill
 • logistics and shipping

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี

28-Apr-17

 

Applied

Senior Buyer @ FMCG Industry

Timesconsult Co., Ltd

กรุงเทพมหานคร

 • Develop new supply sources, performs cost analysis
 • Purchasing activities with manufacturing,planning
 • Ensuring SLAs are measured and met

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการนำเข้า-ส่งออก
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ให้บริการลูกค้าและจัดทำเอกสารด้านการนำเข้าสินค้า

28-Apr-17

 

Applied
 • รับ-ส่งเอกสารเกี่ยวกับงานโลจิสติกส์
 • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง
 • รู้เส้นทางในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี

28-Apr-17

 

Applied

ASSISTANT MANAGER

JAC Recruitment Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in Sea Freight Operation is a MUST
 • Have Driver License
 • Age over 28 years old

28-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล