• เพศชาย อายุ 21-30 ปี
  • ปวส.ขี้นไป หรือวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

24-Mar-17

 

Applied
  • Bachelor’s degree in Supply Chain
  • managing a large transport network
  • Knowledge of overall supply chain

24-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล