• ซ่อมบำรุงใหญ่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ช้ในการผลิต
  • ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์,ช่างกลโลหะ
  • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
  • จัดทำใบขนสินค้าเพื่อการส่งออก
  • ส่งข้อมูลเข้าศูนย์นำเข้าส่งออกของกรมศุลกากร
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

19-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล