• At least 5 years experience in Warehouse
 • Good command of English
 • Strong Leadership, Logical analytical

25-Jul-17

 

Applied
 • รับผิดชอบการรับเข้า และจ่ายออกสินค้า
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขา การจัดการ, โลจิสติกส์
 • เช็คสต็อกสินค้า

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน ช่างยนต์
 • มีความกระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว ว่องไว ไม่อ้วน

24-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 18 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีความขยัน และรับผิดชอบสูง
 • Job Location : นครราชสีมา

24-Jul-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

23-Jul-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

23-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล