• Branch Manager– Laos Branch
  • direction, management, and control of operations
  • Minimum 5 years of experience in the freight

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • 15 years FMCG or retail experience
  • 10 years at managerial position
  • Able to base in ASEAN

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • มีประสบการณ์ ด้านการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ช่วงล่าง
  • ตัวถังรถยนต์

23-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล