• Male / Female age between 25-32 years old.
 • Bachelor's degree in any field.
 • Good command in English.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male only
 • experience in Trainer, preferable in Automotive
 • Good command in English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male only, Bachelor's Degree in any field.
 • 2 years experience and Automotive is preferable
 • Have an experience in QC, work at Chachoengsao

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, age 26-30 years old
 • Bachelor’s degree in Logistics or related filed
 • 1-2 years of working experience.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male only, Bachelor's Degree in any field.
 • 2 years experience and Automotive is preferable
 • Have an experience in QC, work at Chachoengsao

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Male, Thai Nationality Age 40 years over.
 • At least Bachelor’s Degree in Logistics or related
 • Experience Transport business over 10 years

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male , Age not over 40 years old
 • Experiences in automotive workshop
 • Build and develop a market for service work

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำเอกสารเกี่ยวกับงานของคลังสินค้า
 • เข็นรถจักรยานยนต์ออกจากคลังเพื่อนำส่งออก
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

16-Jan-17

 

Applied

STOCK

SUNNEX INDUSTRIALCO., LTD.

ฉะเชิงเทรา

 • ควบคุมเซฟตี้สต็อค
 • จัดทำสต็อคการ์ด
 • เช็คสต็อคประจำเดือน

16-Jan-17

 

Applied
 • Logistics, hazardous materials
 • Warehouse operations
 • Transportation Management

16-Jan-17

 

Applied
 • 5 years minimum experience in Freight Forwarding
 • Thai National Only
 • Must have own transport

13-Jan-17

 

Applied
 • At least 3 year experience in Warehouse function.
 • management series to lead store at manufacturing.
 • Can work at Suwinthawong Chachoengsao area.

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Purchase Staff

Uni-Charm (Thailand) Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Bachelor's Degree in related field.
 • Knowledge and experience. Import-Export.
 • Have basic knowledge about the BOI.

13-Jan-17

 

Applied

Export Coordinator

Molex (Thailand) Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Do freight booking for export shipment.
 • 1-2 years in export & import experienced
 • Coordinate with freight forwarder, Customs broker

13-Jan-17

 

Applied
 • Age 35 - 45 years old, Thai nationality.
 • Bachelor’s degree in Business or related field.
 • 4 years experiences in feedstock and logistic

12-Jan-17

 

Applied
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิ ปวส. – ป.ตรี
 • คอมพิวเตอร์พื้นฐานระดับพอใช้

12-Jan-17

 

Applied

Customer service officer

OSG Thai Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Female age not over 26 years old.
 • Pleasant Personality and service mind.
 • 1 years experience in import and export

12-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิชาชีพ
 • เพศชาย อายุ 28-45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 3 ปี

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษา ป.ตรี สาขาโลจิสติกส์
 • อายุ 20-26 ปี
 • Toeic 650 ขึ้นไป

12-Jan-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรี สาขาการขาย การตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขับรถผู้บริหารมาอย่างน้อย 1 ปี

12-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor'sDegree of Logistic or Econ or Marketing
 • Toeic 650 จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สะดวกทำงานที่ อ.บางปะกง (ถ.บางนา-ตราด กม.42)

12-Jan-17

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรี สาขาการขาย การตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขับรถผู้บริหารมาอย่างน้อย 1 ปี

12-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor'sDegree of Logistic or Econ or Marketing
 • Toeic 650 จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สะดวกทำงานที่ อ.บางปะกง (ถ.บางนา-ตราด กม.42)

12-Jan-17

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5
 • ควบคุมการรับจ่ายและจัดเก็บสินค้า

11-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in engineering or logistics.
 • Good knowledge in Lean manufacturing.
 • Good knowledge of contract logistics (3PL)

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ส่งสินค้าร้านค้าปลีก/ส่ง
 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป มีใบขับขี่ ประเถท 2
 • ต้องใช้ โปรเเกรม (เเอ๊ป) ไลน์ ในโทรศัพท์มือ ถือได้

10-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล