• Bachelor’s degree in Supply Chain
 • managing a large transport network
 • Knowledge of overall supply chain

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female age 40 years up
 • Bachelor’s Degree Economics,Accounting,Supply Chai
 • Minimum 7 years of experience in purchasing

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์, อุตสาหกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์โดยตรงด้านบริหารจัดการรถบรรทุกขนส่ง
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะทางด้านการวางแผน

18-Jan-17

 

Applied
 • 8-10 years in experience in export and logistic
 • Good Communication in English
 • SAP/ERP system knowledge

16-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • Direct experience in Production Scheduling
 • Excellent English

14-Jan-17

 

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การบริหารงานสต๊อกหรือคลังสินค้า
 • สามารถควบคุมวางแผนและออกแบบการทำงานเองได้

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล