• Project management skills
  • Advance understanding of ERP / Planning Systems
  • Good communicator with the ability to form

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาการกระจายสินค้า
  • ประสบการณ์ด้านการบริหาร Supply Chain 10 ปี
  • รับผิดชอบการวัด ประเมินและพัฒนาระดับการให้บริการ

11-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล