เจ้าหน้าที่บริหารคลังสินค้า

Siam Global House Public Company Limited.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม IE, Supply Chain
  • มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
  • มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา

13-Jan-17

 

Applied

Engineer systems/วิศวกรพัฒนาระบบ

Siam Global House Public Company Limited.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

  • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 -30 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับงานค้าปลีก
  • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

13-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล