Customs Clerk

OPS OILFIELD SERVICES (THAILAND) LIMITED

ภาคใต้จังหวัดอื่น

  • 2 years working experiences in customs
  • B.A. or equivalent
  • Can communicate both Thai and English.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศ : ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ด้านการขนส่งวัตถุอันตราย
  • มีความสามารถพิเศษ มีความรู้เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ

23-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล