• สรรหาข้อมูลและเปรียบเทียบราคา
  • งานตรวจสอบค่าระวาง
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล