• Good command of spoken and written English
 • Computer literacy and proficient in MS-Office
 • Dynamic and Hard Working

36 นาทีที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Administration
 • Accounting
 • Financial

36 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, age 25-35 years old
 • Able to travel extensively
 • Can drive and holding Driving License

36 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี สาขาโลจิสติก
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

19-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล