Logistic Head

Coffral-Thai Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Urgent required !
 • Multinational Growing Companies
 • Opportunity to work closely with management team

21-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย ปวส. - ป.ตรี สาขาโยธา เทคโนโลยีก่อสร้าง
 • มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สามารถทำงานที่ Site INIZIO รังสิต - คลอง 3 ได้

18-Jan-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลในเรื่องความปลอดภัย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-40 ปี

17-Jan-17

 

Applied
 • บำรุงรักษาและตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าโรงงาน
 • จัดทำแผนแก้ไขป้องกันและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง

17-Jan-17

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ปวช-ปวส สาขาก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม
 • สามารถทำ Autocad ได้

12-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล