VICE PRESIDENT - PRODUCTION

PRTR Executive Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Overseeing the production process and drawing up
 • Leading and coordinating execution of work
 • Researching and performing analytics

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • สามารถใช้โปรแกรม 3D, AUTO CAD

23-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง,ประมาณราคางานก่อสร้าง
 • ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ถ้ามี)
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

23-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลในเรื่องความปลอดภัย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-40 ปี

23-Mar-17

 

Applied
 • บำรุงรักษาและตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าโรงงาน
 • จัดทำแผนแก้ไขป้องกันและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้างหรือโยธา

21-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื้อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

16-Mar-17

 

Applied

Engineer/วิศวกรไฟฟ้า

STIT Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ ทางซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Mar-17

 

Applied

Inventory/ธุรการภาคสนาม

STIT Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • วุฒิ ปวส-ป.ตรี
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี
 • มีความรู้ด้านกฏหมายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

16-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้และความชำนาญในการใช้กล้องระดับ,กล้องไลน์
 • สามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐาน Autocad,MS office
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

11-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ในการโปรแกรมพื้นฐาน AutoCAD, MS office
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถทำงานอยู่ประจำไซด์งานต่างจังหวัดได้

11-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล