• Minimum 3 years in Sales, Dealer or Modern Trade
 • Good selling and presentation skills
 • Positive, can-do, teamwork attitude

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage infrastructure construction project plans
 • Provide technical advice during the evaluation
 • Recommend for approval and/or to approve

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Aged over 35 years old
 • Bachelor’s Degree in Civil Engineering
 • 7 years’ experience in infrastructure construction

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมก่อสร้าง
 • มีความรู้เรื่องกระบวนการวางแผนผลิตคอนกรีต

17-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ จป.

17-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล