• Oversee and direct construction projects
 • Review project in-depth to schedule deliverables
 • Coordinate and direct construction workers

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธาหรืออื่นๆ
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป เพศชาย มีใบกว.
 • มีประสบการณ์ธุรกิจก่อสร้าง/อาคารสูงอย่างน้อย 4 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales of construction projects.
 • 3 years experience in construction industry
 • Thai Nationality, Male 25-35 years old

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Assets Management Maintenance
 • Development Store Construction
 • Degree in Engineering or related field

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 years experience
 • Good command in English
 • Specializing in Architecture/Interior Design

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • มีประสบการณ์ก่อสร้างอาคารสูง หรืออสังหาริมทรัพย์
 • จบปวส. หรืออนุปริญญาสาขาก่อสร้าง หรืออื่นๆ
 • เริ่มงานได้ทันที

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • AutoCAD
 • เขียนแบบโครงสร้างด้วย AutoCAD / Revit
 • อายุงาน 0-5 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Structural Engineer
 • Structural Design
 • Civil Engineer

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี โยธา ก่อสร้าง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 23 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 21 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ20ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Foreman/โฟว์แมน

3D Mat Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • จบ ปวช -ขั้นต่ำ
 • ใช้โปรแกรม Autocad ได้ดี คิดพื้นที่ได้คล่อง
 • เคยผ่านงานก่อสร้างจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุประมาณ 28-35 ปี
 • ดูแลงานติดตั้งกระจก ฉากกั้นอาบน้ำ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To respond to all Civil Engineering activities
 • Having Driving Identification Card.
 • Civil Construction license

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตามแผนงานและสถานะของกระบวนการก่อนการก่อสร้าง
 • มีความรู้เรื่องใบอนุญาติที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้า
 • ควบคุมและติดตามการก่อสร้าง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กำกับดูแลผู้รับเหมางานซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนงาน
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมแซมงานโครงสร้างและระบบไฟฟ้า
 • ควบคุมดัชนีชี้วัดประสิทธภาพงานซ่อมบำรุง MTTR&MTBF

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Rail Industry
 • Experience in field
 • Good command of English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย ปริญญาตรีหรือโท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณืขั้นต่ำ 0-5 ปี ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้ง พูด อ่าน เขียน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งวิศวกรอย่างน้อย 3 ปี
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลควบคุมงานโครงสร้าง,สถาปัตย์
 • สามารถดูแบบและเขียนแบบได้
 • ประสบการณ์ในงานโฟร์แมนสถาปัตย์มาอย่างน้อย 2 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ด้านงานโครงสร้างอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปฎิบัติงานด้านสำรวจในโครงการก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานสำรวจอย่างน้อย 2 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารจัดการงานไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษางานด้านไฟฟ้า ประปา
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุม และตรวจสอบงานของผู้รับเหมาได้
 • มีความรู้และประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง
 • ควบคุมงานก่อสร้างหน้างานทุกขั้นตอนการก่อสร้างให้เป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับภาคีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ Microsoft Office, AutoCAD เป็นอย่างดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Architecture / Interior Design
 • Experience in Sales, High-end Product
 • ็High incentive

28-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years exp in Project/Contruction Management
 • Bachelor Degree or Master in Civil Engineer
 • Strong in Building Renovation/ Excellent English

28-May-17

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Multinational Company
 • Fast Track of Career Development
 • Competitive Remuneration Package

27-May-17

 

Applied
 • Able to work a building near BTS
 • to work for Japanese company
 • Work as a design architecture

27-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสานงาน การออกแบบโครงการคอนโดมิเนียม
 • วิเคราะห์ ศึกษารายละเอียดโครงการคอนโดมิเนียม

27-May-17

 

Applied
 • Multi National Company
 • Fast Track of Career Development
 • Competitive Remuneration Package

26-May-17

 

Applied
 • Multi National Company
 • Fast Track of Career Development
 • Competitive Remuneration Package

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Construction Material/Waterproofing/Flooring
 • Sealant/Skimcoat
 • Strong strategic thinking and managerial skill

26-May-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male age 25-40 years
 • degree in Architectural Engineering or related
 • Experience 3 years in CAD Operator (Architect)

26-May-17

 

Applied

Senior Project Engineering Manager

Michael Page

กรุงเทพมหานคร

 • Leading building materials manufacturer
 • Dynamic working environment
 • Dynamic team

26-May-17

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • . Become CEL Family Member and Stockholder.
 • . Working in "Together, Go Faster" Environment
 • . Work Place @ Bangna, Bangyai, Chonburi, Burirum

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sr. Discipline Engineer (Structural)

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Structural Experienced
 • Oil and Experience
 • Fluent in English

26-May-17

 

Applied

INTERIOR DESIGNER

Instyle decoration Co.,Ltd

กรุงเทพมหานคร

 • Just graduated in interior design
 • Able to use program 3D ex.sketchup,3dsmax, autocad
 • 16 000 THB to 20 000 THB+ Bonus 5 days/week

26-May-17

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Project Supervisor

Allied Metals (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's Degree in Engineering, High Vocational
 • Good command of English.
 • Excellent coaching and supervisory skills, and abl

26-May-17

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor or Master of Degree in Structural/Civil
 • 0-3 years experiences in engineering
 • Good command of English and strong command

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวโยธา/ก่อสร้าง
 • สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงาน,โปรแกรม Word/Excel ได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานประกันคุณภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในการประมูลงานก่อสร้าง 10 ปีขึ้นไป
 • ยื่นซองประมูลงานก่อสร้าง

26-May-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรโยธา
 • ศึกษาขอบเขตของงานที่จะเสนอราคา

26-May-17

 

Applied
 • ปวส. ช่างก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป

26-May-17

 

Applied
 • ติดตามข่าวโครงการประกวดราคา
 • คัดเลือกโครงการที่น่าสนใจ
 • จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นประมูลและติดตาม

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรโยธา
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 1 ปี

26-May-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
 • วางแผนงานก่อสร้างและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน
 • ประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างอาคาร 8 ชั้นขึ้นไป

26-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล