Foreman/โฟว์แมน

3D Mat Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • จบ ปวช -ขั้นต่ำ
 • ใช้โปรแกรม Autocad ได้ดี คิดพื้นที่ได้คล่อง
 • เคยผ่านงานก่อสร้างจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ20ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ20ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรม หรือมากกว่า
 • มีความขยัน หมั่นเพียร

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality only, age between 25-35 years old
 • Degree in Architecture, Interior Design.
 • 3-5 years experience in exhibition industry.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Male/Female age between 28-38 years old
 • Degree in Interior Design,Architecture or related
 • Excellent in project management skill

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี โยธา ก่อสร้าง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 23 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 21 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Civil Project Engineer

Sada Engineering Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • จัดทำแผนงาน
 • สั่งงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งทีมงาน
 • ประสานงานกับเจ้าของโครงการ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Civil Senior Foreman

Sada Engineering Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • CONTRACTOR
 • ดูแลควบคุมงานและประมาณราคา
 • งานก่อสร้าง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Draftman

Sada Engineering Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Auto cad เขียนแบบงานระบบ ไฟฟ้า ประปา แอร์
 • ปวส. - ปริญญาตรี เพศ ชาย
 • สามารถออก site งานต่างจังหวัดได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bechelor's Degree Electrical Or Mechanical
 • Able to use AUTO CAD
 • Able to Carry out taking off and produce Bill

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในการประมูลงานก่อสร้าง 10 ปีขึ้นไป
 • ยื่นซองประมูลงานก่อสร้าง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรโยธา
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 1 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรโยธา
 • ศึกษาขอบเขตของงานที่จะเสนอราคา

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. ช่างก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับสมัครผู้รับเหมาช่วงงานก่อสร้างอาคาร
 • งานขุดดินและขนดิน
 • งานโครงสร้าง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดตามข่าวโครงการประกวดราคา
 • คัดเลือกโครงการที่น่าสนใจ
 • จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นประมูลและติดตาม

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
 • วางแผนงานก่อสร้างและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน
 • ประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างอาคาร 8 ชั้นขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Architecture, Civil & Structural Engineering
 • Good knowledge of local construction laws
 • cost contract and construction purchasing

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา และสาขาอื่น ที่เกี่ยวข
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายเท่านั้น อายุ 18-45 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.
 • มีที่พักอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ปฏิบัติงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Flooring Specification Consultant

ATa Services Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Flooring specification consultant
 • Flooring
 • consultant

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Information & Data Accountability and Strategy
 • Foundation Data Assets & Business Data Management
 • 3-6 years of IT/digital marketing experience

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 32 years up, male or female
 • Degree in Civil Engineer, or Architecture
 • Experience in project-based sales

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-3 years’ experience to support piping design
 • Provide field check service to conduct offshore
 • Report workplace hazards and recommend

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • >2 years of Engineering System Design Engineer
 • Strong LEED Knowledge and Practice/submission
 • Good Command in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, Thai national, age between 33-45 years
 • Bachelor's or Master’s Degree in Civil Engineering
 • Minimum of 3 years’ experience in project

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Building Manager
 • Management
 • Building

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถดูแลระดับและแนวได้ถูกต้องแม่นยำ
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านการสำรวจงานก่อสร้าง
 • มีความสามารถในการใช้ Program Autocad

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Construction Material/Waterproofing/Flooring
 • Sealant/Skimcoat
 • Strong strategic thinking and managerial skill

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Project Engineering Manager

Michael Page

กรุงเทพมหานคร

 • Leading building materials manufacturer
 • Dynamic working environment
 • Dynamic team

3 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Sr. Discipline Engineer (Structural)

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Structural Experienced
 • Oil and Experience
 • Fluent in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Inspection Coordinator

Vinarco Services (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Developing an Inspection Assignment Package
 • Experience in Quality control function
 • Experience in steel fabrication business

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Technical Services Manager

Minor Hotel Group

กรุงเทพมหานคร

 • Good communication skills and team player
 • Fluent spoken and written in English.
 • Loyal and high working ethics.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Foreman/โฟร์แมน

INHABITBKK CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • สามารถขับรถยนต์ได้ / มีใบขับขี่
 • มีประสบการณ์ด้านคุมงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย
 • ถ้ามี ใบกว. (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • Renovation and Project Management experience
 • Office Building, Hotel, Shopping Mall, Condo
 • Civil Engineering

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถเขียนแบบ และประมาณราคาได้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สถาปนิกประเมินราคา
 • ถอดปริมาณและคำนวนปริมาณวัสดุทางสถาปัตยกรรม
 • AutoCad Excel BIM

22-Jun-17

 

Applied
 • 3 of years of work experience
 • Control the project to meet the design.
 • Electrical Engineering and Civil Engineer

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in commercial&hotel development project
 • Strong project management and analytical skills
 • Good command of English

22-Jun-17

 

Applied
 • Experience in commercial&hotel development project
 • Knowledge of contract administration
 • Design reviewing and co-ordination skills

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Civil engineering
 • Able to use AutoCAD and sketch up programs
 • Able to communication in English

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาด้าน ช่างก่อสร้าง,ช่างโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5 ปี

22-Jun-17

 

Applied
 • จัดสรรค์งบประมาณก่อสร้างของโครงการ
 • ติดตาม และรายงานความคืบหน้าโครงการ
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

22-Jun-17

 

Applied
 • จัดทำรายการเสนอกรรมการ
 • ประมาณราคางานก่อสร้างโครงการ
 • จัดทำงานเพิ่มโครงการ

22-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล