• ออกแบบ ตรวจสอบแบบโครงเหล็ก
  • คำนวณค่าโครงสร้างได้
  • ดูแลหน้างานก่อสร้างเป็นบางครั้งได้

27-May-17

 

Applied
  • ควบคุมงาน ประมาณราคา สั่งซื้อวัสดุ
  • ทำแบบสำหรับก่อสร้าง
  • วางแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

26-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล