VICE PRESIDENT - PRODUCTION

PRTR Executive Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Overseeing the production process and drawing up
 • Leading and coordinating execution of work
 • Researching and performing analytics

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว. (ถ้ามี)
 • ตรวจสอบการจัดการพลังงาน
 • เขียนแบบ AUTO CAD

23-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบอาคารทุกประเภท
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • สามารถใช้โปรแกรม 3D, AUTO CAD

23-Mar-17

 

Applied
 • งานบริการงานขายสินค้าเครื่องจักรก่อสร้าง
 • วางแผนงานขาย
 • ควบคุมงานขายบริหารงานขาย

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปวช. ปวส. ด้านก่อสร้าง สถาปัตย์หรือด้านอื่นๆ
 • ประสบการณ์การด้านงานก่อสร้าง โยธา สามารถถอดแบบ

23-Mar-17

 

Applied
 • ความชำนาญด้านงานขายเครื่องจักร
 • มีประสบการณ์ในด้านการขายระดับ Senior มาก่อน
 • สามารถนำความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้กับงานขาย

23-Mar-17

 

Applied
 • วางแผนงานติดตั้งและควบคุมงานติดตั้งโครงหลังคา
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ไซท์งานได้ดี
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

23-Mar-17

 

Applied
 • มีความรู้และความชำนาญในการใช้กล้องระดับ,กล้องไลน์
 • สามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐาน Autocad,MS office
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

11-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ในการโปรแกรมพื้นฐาน AutoCAD, MS office
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถทำงานอยู่ประจำไซด์งานต่างจังหวัดได้

11-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล