• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 0-5 ปี
  • มีใบประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jan-17

 

Applied
  • วุฒิปวส./ปริญญาตรี สาขาโยธา ,ก่อสร้างา
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่สูง

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล