• ปริญญาตรี หรือ โท วิศวกรรมศาสตร์(โยธา)
 • ประสบการณ์ด้านประมาณราคามาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนควบคุมงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่หรือโรงงาน
 • ปริญญาตรี วศบ.โยธา ขึ้นไป (มีใบ กว.)
 • ประสบการณ์ด้านงานอาคารสูงและโรงงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male 26 - 34 years old, BE. in Engineering.
 • Has experience in Construction field.
 • Has skill in drawing, Mechanical and Electrical.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ใบ กว.) ภาคี
 • ประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 5-10 ปี
 • บริหารการงานวิศวกรรมการก่อสร้าง

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เป็นล่ามให้กับผู้จัดการชาวจีน
 • แปลเอกสาร
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี
 • สามารถใช้ AUTO CAD ได้

29-Mar-17

 

Applied
 • Minimum 3 years in Sales, Dealer or Modern Trade
 • Good selling and presentation skills
 • Positive, can-do, teamwork attitude

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์งานเหล็ก หรือ งานโครงสร้างเหล็กโรงกลั่น
 • มีทีมงานไม่น้อยกว่า 15 คน
 • ประสบการณ์งานเหล็ก หรือ งานโครงสร้างเหล็ก

27-Mar-17

 

Applied
 • Male/Female, 35~45 years old
 • 5~10 years experience in heavy mechanical
 • Use English for writing document

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor of Civil or Structural Engineering.
 • Experience in Civil & Structural designs.
 • Have a Civil Engineer License (Por. Yor.)

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Civil Engineering background will be an advantage.
 • 2-3 years’ sales experience in direct sales.
 • Local residential person is preferred.

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างถนน หรือสะพาน
 • จบ วิศวกรโยธาและมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้าน ถนน สะพานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารอย่างดี

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลและควบคุมงานโครงสร้าง, ก่อสร้าง
 • สามารถประเมินงาน, ราคา, จัดทำ BOQ ได้
 • ประสานงาน, Clear Scope งานกับลูกค้าได้

24-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลและควบคุมงานโครงสร้าง, ก่อสร้าง
 • สามารถประเมินงาน, ราคา, จัดทำ BOQ ได้
 • ประสานงาน, Clear Scope งานกับลูกค้าได้

24-Mar-17

 

Applied
 • Fabrication Engineer
 • Engineer
 • Drawing Understanding

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Civil
 • Diploma in Civil.
 • Contract

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience 5 years in Project Management
 • Provide Bidding & Proposal
 • Construction

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
 • ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา
 • ขับรถได้ ทำงานนอกเวลาได้ , สู้งานหนักได้

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 25-40 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล