• Sales water pump and construction equipment
 • Government and contractor bidding
 • direct and channel sales to existing and new

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี-วิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 27 ปี วุฒิ ปวส.โยธา
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้างตึกสูง 7 ชั้นขึ้น
 • มีใบรับรองการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, age between 40 - 50 years old
 • Good command of English
 • At least 10-15 years experience

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.
 • สามารถใช้เครื่องCNC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถอ่านแบบได้ มีความระเอียดรอบคอบ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี,สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส,ปริญญาตรี สาขา ช่างก่อสร้าง
 • มีทักษะทางการช่างในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผน จัดระบบงานและควบคุมงานโครงสร้าง
 • เตรียมเเบบเเปลนรายงานก่อสร้าง จัดทำประมาณการวัสดุ
 • จัดทำตารางปฎิบัติงานและควบคุมให้การปฎิบัติงาน

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เขียนเเบบ/ถอดเเบบงานระบบไฟฟ้าและงานก่อสร้าง
 • ออกเเบบ/เขียนเเบบให้เป็นไปตามข้อกำหนด
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (วศบ.)
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถบ.)
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย /หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส./ป.ตรี
 • ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัดวุฒิ
 • ประสบการณ์ในงานทำ Survey อาคาร 2 ปีขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (วศบ.)
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 5 - 10 ปี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย /หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส./ป.ตรี
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี
 • สามารถใช้ AUTO CAD ได้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Control rigging team
 • More than 5-10 years' experience of Insulation
 • experience in oil & gas construction

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Control fabrication subcontractor
 • More than 5-10 years' experience of Insulation
 • experience in oil & gas construction

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supervising daily steel structural fabrication
 • Review and monitoring the available of drawings
 • Preparing all report in relative to work progress

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบ แก้ไขแบบ เทียบแบบกับหน้างาน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1- 2 ปี ขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม AutoCad, Solid Work

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เชื่อมประกอบงานโครงสร้างเหล็ก
 • ม.6, ปวช., ปวส., ด้านช่างทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการเชื่อม/ประกอบโครงสร้าง/งานท่อ

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เชื่อมประกอบงานโครงสร้างเหล็ก
 • ม.6, ปวช., ปวส., ด้านช่างทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการเชื่อม/ประกอบโครงสร้าง/งานท่อ

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Proficiency in using CAM Software
 • Experience in designing parts using CAD software
 • Basic computer skills and proficiency in math

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง โยธา
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วและไม่สูบบุหรี่
 • ดูแลรับผิดชอบงานในแผนกธุรการ

27-Apr-17

 

Applied
 • ปวช.ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง โยธา
 • ดูแลรับผิดชอบงานในแผนกธุรการ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วและไม่สูบบุหรี่

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถขับรถได้/มีใบอนุญาตขับขี่

27-Apr-17

 

Applied
 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • จบ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรโยธา
 • มีประสบการณ์การควบคุมโครงการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษา ปวส หรือ ระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

27-Apr-17

 

Applied
 • เขียนแบบ วางแผนงานก่อสร้าง ควมคุมงานก่อสร้าง
 • เพศชาย ไม่จำกัดอายุ
 • ขับรถได้ มีใบขับขี่

26-Apr-17

 

Applied
 • ควมคุมงานก่อสร้าง งานถนน งานโยธา
 • เพศชาย ไม่จำกัดอายุ
 • ขับรถได้ มีใบขับขี่

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาติขับขี่ประเภท 2 หรือ 3
 • สามารถขับรถเฮี๊ยบและใช้อุปกรณ์รถเฮี๊ยบได้คล่อง

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • บุคลิกมีความเป็นผู้นำ
 • ถอดแบบ (Drawing)

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • บุคลิกมีความเป็นผู้นำ
 • จัดทำรายงานการคำนวณต่างๆ

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0-2 years experience in Human Resources
 • Computer literate
 • Good interpersonal skills and being a team player

26-Apr-17

 

Applied

Draftman

Mechanical Construction Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • จัดทำ Cutting Plan ,Shop Drawing
 • ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ
 • Control drawing และจ่ายแจกไปยังหน่วยงาน

26-Apr-17

 

Applied
 • At least 5 year of working experience
 • Manage M&E subcontractor’s submission
 • understanding Engineer/Procurement/Construction

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรม(กว.)

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ
 • สั่งวัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงาน
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

26-Apr-17

 

Applied
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ
 • สั่งวัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงาน
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

26-Apr-17

 

Applied
 • Foreman ประจำ Mae Moh Lampang
 • Foreman ประจำ Mae Moh Lampang
 • Foreman ประจำ Mae Moh Lampang

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ
 • สั่งวัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงาน
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

26-Apr-17

 

Applied
 • MECHANICAL SUPERVISOR (FRP)
 • MECHANICAL SUPERVISOR (FRP)
 • MECHANICAL SUPERVISOR (FRP)

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์และมีภูมิลำเนาในจังหวัดชลบุรี

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ก่อสร้าง
 • ขยัน อดทน

26-Apr-17

 

Applied
 • Male 26 - 34 years old, BE. in Engineering.
 • Has experience in Construction field.
 • Has skill in drawing, Mechanical and Electrical.

26-Apr-17

 

Applied
 • การศึกษาปวส. ขึ้นไปอุตสาหกรรมกาาผลิต/ ช่างเชื่่อม
 • มีประสบการณ์ทำงานในสายการผลิต 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรอบคอบ รับผิดชอบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

25-Apr-17

THB13k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor of Civil or Structural Engineering.
 • Experience in Civil & Structural designs.
 • Have a Civil Engineer License (Por. Yor.)

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Civil Engineering background will be an advantage.
 • 2-3 years’ sales experience in direct sales.
 • Local residential person is preferred.

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล