• ปริญญาตรี วศบ. โยธา สาขาโยธา
  • ประสบการณ์ 5 ปี ด้านศูนย์กระจายสินค้า
  • จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.)

17-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล