• เพศ ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
  • ตรวจรับวัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักร
  • ประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงหน่วยงานก่อสร้าง

27-Feb-17

 

Applied
  • มีความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านโครงการก่อสร้าง
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการติดต่อประสานงาน
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา สิ่งแวดล้อม

24-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล