• ผู้มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างอาคารสูง 3-4 ปีขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์งานด้าน Finishing
 • ควบคุม และรายงานภาพรวมของหน้างาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus, Housing Allw, Medical, Language Allw,
 • Building Design and Construction Solution and Ser
 • Experience in construction business

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวช.-ปวส.โยธา / ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาช่าง Survey
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานสำรวจ, งานรังวัด อย่างน้อย

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • สาขาสำรวจ ,ประเมินราคา ,สาขาไฟกำลัง ,สาขาเครื่องกล
 • มีทักษะเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านก่อสร้าง สถาปัตยกรรม
 • วุฒิการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาอื่น

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-35
 • การศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขา โยธา
 • ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่มีความสนใจในงานก่อสร้าง

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์, สถาปัตยกรรม
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Illustrator

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Civil Engineer / วิศวกรโยธา

Marsun Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมโยธา
 • ออกแบบ ควบคุมการผลิตภายในโรงงาน
 • มีใบ (กว.) หรือมีคุณสมบัติในการสอบ (กว.)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Electrical Engineer / วิศวกรไฟฟ้า

Marsun Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมโยธา
 • ออกแบบ ควบคุมการผลิตภายในโรงงาน
 • มีใบ (กว.) หรือมีคุณสมบัติในการสอบ (กว.)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมโยธา
 • ออกแบบ ควบคุมการผลิตภายในโรงงาน
 • มีใบ (กว.) หรือมีคุณสมบัติในการสอบ (กว.)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Product Representative
 • Construction Meterial Solution
 • Sale

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing Manager
 • Construction Material Soulution
 • คิดกลยุทธ์และแคมเปญการตลาด

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส - ปริญญาตรี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • distributor
 • construction
 • sales

28-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

จัดซื้อ/จัดซื้อ

PRAYOCH CIVIL LTD., PART.

เมืองสมุทรปราการ

 • ดิวงานกับซับพลายเออร์
 • หาร้านค้าเข้าบริษัท
 • มีประสบการณ์ในด้านจัดซื้อ

28-Jun-17

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ทำเกี่ยวกับบัญชีพจามาน
 • มีประสบการ์ในการทำระบบพจมาน
 • จำนวน 3 ต่ำแหน่ง

28-Jun-17

THB10k - 13k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จ่ายเช็ค ทำเช็ค
 • มีความรุ้เกี่ยวกับระบบการเงิน
 • ดิวกับธนาคารได้

28-Jun-17

THB10k - 13k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เขียนแบบโครงสร้างเพื่อขออนุมัติ และใช้ในการติดตั้ง
 • จัดทำรายการวัสดุ และ Shop Drawing
 • จัดเตรียมเอกสารสำหรับการสัง่ ผลิต

28-Jun-17

 

Applied
 • Identify and explore project opportunities
 • Minimum Bachelor’s Degree in Engineering Architect
 • Minimum 3 years of related experience in selling

27-Jun-17

 

Applied

Site Engineer

WHA Corporation PCL.

เมืองสมุทรปราการ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Civil Engineering
 • มีทักษะและความรู้ทางด้านวิศวกรและการก่อสร้าง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

26-Jun-17

 

Applied

Mechanical Site Engineer

SEAS PROJECT CONSULTANTS (THAILAND) CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • To be Thai nationality (male)
 • 5 years’ experience plus
 • To start working asap.

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Design Engineer

VERTEX ENGINEERING CO., LTD.

เมืองสมุทรปราการ

 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ 20 - 40 ปี
 • ประสบการณ์ 1 - 5 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 30-40 ขึ้นไป
 • ปวส ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาพิเศษ

26-Jun-17

 

Applied

Projects Coordination Engineer

Dextra Asia Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Planning
 • Engineer
 • Project coordination

23-Jun-17

 

Applied
 • Bonus 4 mths.,Med Ins.,OT,Prvd F.,Housing etc.
 • Construction Service Provide Company
 • Exp. in Mechanical Engineer in Construction Co.

22-Jun-17

 

Applied
 • Bonus 3mths, Med Ins, License, Car, OT Pay, COLA
 • A Famousr World - Wide Contractor Comapny
 • Exp. in working as ME / EE in Contractor

13-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล