• Microsoft project, Primavera,
  • Project Planning, Scheduling, Engineering
  • Fluent communication in English

28-Apr-17

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
  • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารก่อสร้าง
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

24-Apr-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารก่อสร้าง
  • เพศชาย-อายุ45-55 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรม

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล