• Work : Mon - Sat
 • Able to work upcountry
 • Salary : As agreement

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย ปวส. - ป.ตรี สาขาโยธา เทคโนโลยีก่อสร้าง
 • มีความอดทน กระตือรือร้นในการทำงาน
 • ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน

17-Feb-17

 

Applied
 • ขับรถยนต์ได้, สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโซเชียลได้
 • ส่องกล้องได้
 • คอมพิวเตอร์ได้

15-Feb-17

 

Applied

วิศวกรโครงสร้าง

STC PROPERTY HOME CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เขียนแบบได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • ส่องกล้องหาระดับได้

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้, โซเชียบเน็ตเวิร์คได้
 • ขับรถยนต์ได้+พร้อมมีใบขับขี่
 • มีประสบการณ์ในการทำสต๊อคสินค้าได้

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาโยธา / ก่อสร้าง
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล