• ออกแบบ ถอดแบบประมาณราคาได้
 • ถอดปริมาณ BOQ
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
 • ควบคุมงบประมาณโครงการ
 • บันทึก แก้ไขแบบก่อสร้าง งานโครงสร้างและสถาปัตย์

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า
 • มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติที่ดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • (ปวส.) ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง โยธา
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Specification Manager

Jotun Thailand Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Customer visit to understand current market
 • Provide technical advice to customer
 • Promote Jotun Product with the objective

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง
 • ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขา วิศวกรรมโยธา หรือก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, Diploma Civil/Architect/Electrical
 • Experienced handling project / eqp service manage
 • Placement: Thailand

23-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to utilize your construction skill
 • Able to acquire knowledge about interior
 • Able to acquire knowledge about constrution

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาโยธา / ก่อสร้าง
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว)
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมการก่อสร้างบ้าน

18-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล