SALES EXECUTIVE / SALES ENGINEER (Base: Ubonratchathani)

Hilti (Thailand) Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • Civil Engineering background will be an advantage.
  • 2-3 years’ sales experience in direct sales.
  • Local residential person is preferred.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ดูแลด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีใบประกอบวิชาชีพ จป.

21-Apr-17

 

Applied
  • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมก่อสร้าง
  • มีความรู้เรื่องกระบวนการวางแผนผลิตคอนกรีต

21-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล