• good connection in construction industry
 • background in Bathroom, Fitting, sanitaryware
 • Experienc in Project Sales with management skills

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปวส.สาขาก่อสร้าง โยธา - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์บริหารงานติดตั้งกระจก อลูมิเนียม

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เขียนแบบ AutoCAD งานก่อสร้าง โครงสร้าง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวช.
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดสรรค์งบประมาณก่อสร้างของโครงการ
 • ติดตาม และรายงานความคืบหน้าโครงการ
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำรายการเสนอกรรมการ
 • ประมาณราคางานก่อสร้างโครงการ
 • จัดทำงานเพิ่มโครงการ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Inspection Coordinator

Vinarco Services (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Developing an Inspection Assignment Package
 • Experience in Quality control function
 • Experience in steel fabrication business

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Technical Services Manager

Minor Hotel Group

กรุงเทพมหานคร

 • Good communication skills and team player
 • Fluent spoken and written in English.
 • Loyal and high working ethics.

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Foreman/โฟร์แมน

INHABITBKK CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • สามารถขับรถยนต์ได้ / มีใบขับขี่
 • มีประสบการณ์ด้านคุมงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย
 • ถ้ามี ใบกว. (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • Renovation and Project Management experience
 • Office Building, Hotel, Shopping Mall, Condo
 • Civil Engineering

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in commercial&hotel development project
 • Strong project management and analytical skills
 • Good command of English

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 25-35 years old
 • Bachelor degree in Architecture
 • 3-5 years working experience

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาด้าน ช่างก่อสร้าง,ช่างโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5 ปี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาวิชาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี
 • ควบคุมก่อสร้าง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in building and construction
 • Brand new role for passionate person
 • Great career path

28-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 - 5 years Experience in oil and gas
 • Knowledge in international code and standards
 • Liaison with internal personnel e.g. buyers

28-Jun-17

 

Applied
 • ตรวจสอบความถูกต้องของแบบโครงสร้าง/สถาปัตย์ได้
 • วางแผนงานบริหารโครงการ/ควบคุมงานตามแผนได้
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

28-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in trade and investment
 • Market research and project management experience
 • Competitive salary,benefits&training opportunities

28-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering ,Business Admin
 • 2-5 years experience in concrete & cement
 • Good command of English

28-Jun-17

 

Applied
 • Sales Engineer
 • Construction industry
 • Challenging job

28-Jun-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Multinational Company
 • Fast Track of Career Development
 • Competitive Remuneration Package

28-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
 • ปริญาตรี สาขาวิศวกรโยธา (มีใบ กว.) ประสบการณ์ 2 ปี
 • เขียนแบบ / คำณวนแบบ

28-Jun-17

 

Applied
 • Male/Female, age 30-38 years
 • Degree in Interior, Architecture, Civil engineer
 • Willing to work in fast growing &challenging compa

28-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus,Provident fund,Medical Support
 • Construction Business
 • Have experience in Building Construction field

28-Jun-17

 

Applied
 • Thai nationality, age between 25- 30 years
 • degree in Civil Engineering with Engineering
 • 1 years of experience in construction

28-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนการทำงานให้เสร็จตามแผนงานก่อสร้าง
 • ปวช. / ปวส. สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เก็บงาน แก้ไขงาน ก่อนโอน

27-Jun-17

 

Applied
 • วางแผนการทำงานให้เสร็จตามแผนงานก่อสร้าง
 • ปวช. / ปวส. สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เก็บงาน แก้ไขงาน ก่อนโอน

27-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 • ปวช. / ปวส. สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำแบบชุดขออนุญาตก่อสร้าง

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป มีความกระตือรือร้น อดทน
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ปวช. / ปวส. สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • ปริญญาตรี วิศวกรก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สำรวจหน้างานก่อนการเสนอราคา

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำหนดการประชุมประสานงานระหว่างก่อสร้างกับแบบ
 • ประชุมประสานงานระหว่างก่อสร้างกับจัดซื้อ
 • วางแผนงานก่อสร้างโดยรวมทั้งหมดของแต่ละปี

27-Jun-17

 

Applied
 • Sales Engineer(Civil)
 • Sales Engineer
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

27-Jun-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สถาปนิก โฟร์แมน ถอดราคางานก่อสร้าง
 • ป.ตรี ถ้ามีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี พิจารณาพิเศษ
 • เงินเดือน 18,000 บาท ปรับฐานเงินตลอดตามความสามารถ

27-Jun-17

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 35-45 years old
 • Bachelor degree in Civil Engineering
 • 7-10 years working experience

27-Jun-17

 

Applied
 • ควบคุม ตรวจสอบ ประสานงาน ก่อสร้าง
 • สามารถคิดปริมานงานและวางแผนงานก่อสร้าง
 • จัดทำเอกสารงานก่อสร้าง

27-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้โปรแกรม AOTO CAD ได้

27-Jun-17

 

Applied
 • มีความตั้งใจทำงานในสายวิชาชีพที่เรียนมา
 • มีความอดทนสูง และพร้อมจะเรียนรู้งานสู้งาน
 • ลักษณะงานควบคุมงานก่อสร้างประจำ Site งาน

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนแบบก่อสร้าง, Shop Drawing
 • มีประสบการณ์ด้านงานเขียนแบบ
 • สามารถใช้ AutoCad หรือ โปรแกรม อื่นๆ ได้

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานอาคาร โครงสร้างสถาปัตย์
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

27-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

27-Jun-17

 

Applied
 • ถอดแบบงานก่อสร้าง
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ใช้โปรแกรมMs Office,Excell,Autocad ได้ดี

27-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความรู้และเข้าใจในระบบเอกสารงานก่อสร้าง
 • กำกับดูแลการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น 3D,Photoshop
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง

27-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโยธา มีใบกว.
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

27-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

27-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาด้านช่างสำรวจ วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ดำเนินการติดตั้งและก่อสร้างงานระบบให้ได้คุณภาพ
 • ดำเนินการติดตั้งตามกระบวนการ

27-Jun-17

 

Applied
 • 1. Male or Female, age 25 - 40 years.
 • 2. Able to work out site office
 • 3. Good computer and Microsoft skills

27-Jun-17

 

Applied
 • งานก่อสร้างอาคารสูง
 • เพศชาย อายุ 28-38 ปี
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาโยธา ก่อสร้าง

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีหรือสามัญ
 • ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล