• ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์ในสายงานออกแบบ 5 ปี
  • ควบคุมและตรวจสอบขั้นตอนการออกแบบระบบ

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Experience 5 years
  • Good knowledge in Production Engineer
  • Can Communicate in English, Japanese is preferable

18-Jan-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 0-5 ปี
  • มีใบประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล