• ควบคุมงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
  • วุฒิปริญญาตรี (วศ.บ.)
  • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

19-Jul-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา
  • มีใบประกอบวิชาชีพระดับ สามัญวิศวกร
  • บังคับบัญชาบุคลากรในหน่วยงานทุุกระดับชั้น

19-Jul-17

 

Applied
  • ควบคุมงานก่อสร้าง
  • มีใบประกอบวิชาชีพ กว.
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

19-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล