• ปริญญาตรี วศบ. โยธา สาขาโยธา
  • ประสบการณ์ 5 ปี ด้านศูนย์กระจายสินค้า
  • จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.)

23-Feb-17

 

Applied
  • Focus on Distributors Sales, Local Large Dealers
  • Experience in Sales relating Construction Material
  • Technical Skill and Sales Expert

21-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล