• Strong in construction project management
 • Plan & prepare project execution strategy
 • Implement business plan for property development

20-Jan-17

 

Applied
 • หัวหน้าทีมประกอบ-ติดตั้งเครื่องจักร
 • ปฏิบัติงานใน-นอกสถานที่
 • บริษัทตั้งอยู่เขตคลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี

19-Jan-17

THB16k - 30k /เดือน

Applied
 • เพศชาย ปวส. - ป.ตรี สาขาโยธา เทคโนโลยีก่อสร้าง
 • มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สามารถทำงานที่ Site INIZIO รังสิต - คลอง 3 ได้

18-Jan-17

 

Applied
 • สามารถเขียนแบบ (Autocad)
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูงได้
 • มีประสบการณ์จากบริษัทรับเหมาก่อสร้าง

17-Jan-17

 

Applied
 • ปฏิบัติงานติดตั้งระบบปรับอากาศ
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูงได้

17-Jan-17

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ปวช-ปวส สาขาก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม
 • สามารถทำ Autocad ได้

12-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล