• Unique concept and location
  • Meaningful role in important position
  • International team and mindset

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Unique concept and location
  • Meaningful role in important position
  • International team and mindset

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า ก่อสร้า
  • ควบคุมงานก่อสร้าง

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล