Foreman/โฟร์แมน

Phoenix World Energy Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า ,โยธา
  • มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่ถ
  • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด และย้ายสถานที่ทำงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • 5 years working experiences
  • Good command of spoken and written English
  • Knowledge in MS & AutoCAD

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปวส - ปริญญาตรี
  • สามารถขับขี่รถยนต์ได้

23-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล