• Sales water pump and construction equipment
 • Government and contractor bidding
 • direct and channel sales to existing and new

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถขับรถได้/มีใบอนุญาตขับขี่

27-Apr-17

 

Applied
 • Foreman ประจำ Mae Moh Lampang
 • Foreman ประจำ Mae Moh Lampang
 • Foreman ประจำ Mae Moh Lampang

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Civil Engineering background will be an advantage.
 • 2-3 years’ sales experience in direct sales.
 • Local residential person is preferred.

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง ออกแบบ ประมาณราคา และจัดทำแผนงาน

25-Apr-17

 

Applied
 • ปีสามารถทำงานโครงการก่อสร้างได้
 • สามารถควบคุมประสานงานและประเมินติดตาม
 • วุฒิการศึกษาปวช - ปริญญาตรี

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง คุมงานด้าน Precast

22-Apr-17

 

Applied
 • เขียนแบบทำ Shop drawing งานโครงสร้างเหล็ก
 • เพศชายอายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีสาขา เครื่องอุตสาหการ

14-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล