• เพศชาย - หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,สถาปัตย์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

21-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง,สถาปัตย์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

21-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor in Architecture, Project Management
 • The role will require you to frequently travel.
 • Snagging and defects reporting.

20-Jan-17

 

Applied
 • Build a relationship with distributors/resellers
 • Global organisation with a solid brand name
 • Drive the dealership to achieve targets

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Cost Engineer M&E

Teka Construction Co., Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • ถอดแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล
 • มีความอดทนสูง ไหวพริบดี สามารถปรับตัว

20-Jan-17

 

Applied
 • - จบ ป.ตรี วิศวกรรมโยธา, อายุ 25 ปี ขึ้นไป, ช/ญ
 • - มีใบประกอบวิชาชีพ (กว), มีความรับผิดชอบ,ขับรถได้
 • - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ,มีใบขับขี่

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ความเป็นช่างมากกว่า 10 ปี
 • ดูแลงานก่อสร้างหน้างาน และคนงาน
 • มีความประพฤติเหมาะสมกับความเป็นหัวหน้า

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี. สาขาโยธา
 • ไม่ติดเรื่องการเดินทาง

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ 0 - 15 ปีขึ้นไป

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. - ปวส.
 • มีความสามารถในการวางแผน ตัดสินใจ

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 - 15 ปีขึ้นไป

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย /เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • งานโครงการสาธารณูปโภคของรัฐ อย่างน้อย 10 ปี

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีทักษะด้านการวางแผน การบริหารจัดการ การวิเคราะห์

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างบ้านไม้ ให้เป็นไปตามแผน
 • กระตุ้นทีมงานก่อสร้างให้ทำงานได้ระยะตามแผน
 • ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

16-Jan-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Able to work at Bangkok - Koh Samui
 • Good command English
 • Work experience in real estate 5 – 7 years

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล