• จัดทำเอกสาร เกี่ยวกับการเบิก และการรับวัสดุอุปกรณ์
 • จบวุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านสโตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

53 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบงานระบบสุขาภิบาล+ประปา
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล/สิ่งแวดล้อม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม REVIT ได้

56 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล , สิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ประมาณราคา งานระบบสุขาภิบาล
 • สามารถคิดแบบ ถอดแบบ เขียนแบบและแก้ไขแปลนงาน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม MS. Excel. Auto CAD ได้เป็นอย่างดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ
 • สั่งวัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงาน
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ
 • สั่งวัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงาน
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ
 • สั่งวัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงาน
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถตรวจสอบความถูกต้องของแบบโครงสร้าง/สถาปัตย์ได
 • ควบคุม/ดูแลงาน ด้าน Shop Drawing
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เป็นผู้พิการที่สามารถช่วยตัวเองได้ดี
 • มีบัตรประจำตัวผู้พิการ
 • มีประสบการณ์งานบัญชีโดยตรง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีมนุษย์สัมพันธ์สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
 • รับนักศึกษาจบใหม่

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 - 45 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแลบริหารจัดการงานก่อสร้าง

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร (กว.)
 • ดูแลรับผิดชอบและวางแผนงานการก่อสร้าง

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Design experience would be an advantage
 • Assist in the analysis of information
 • Produce designs, documentation

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Model and document large to medium size projects
 • Able to work in a team to produce high quality
 • Vocational Certificate, Diploma or Bachelor Degree

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-4 years experience in site
 • Advanced knowledge of construction pricing & cost
 • Fluency in written and spoken English

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิ ปวช-ปวส. สาขาช่างเขียนแบบ ช่างกลโรงงาน
 • หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมีความรู้ในงานระบบประกอบอาคาร

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 13k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปวส / ปริญญาตรีจบมาทางด้านสถาปัตยกรรม
 • ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Management)
 • มีประสบการณ์ ทางด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

AE/เออี

MHS Steel Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • xx
 • xx
 • xx

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Diploma Degree in civil engineer
 • 5 years experience as a site engineer
 • Overseeing quality control

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in civil engineering
 • 10 years experience in Project Management
 • Understand both the design and construction

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Diploma Degree in civil engineer
 • Handling estimation and cost control
 • 10 years experience as a Quantity Surveyor

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Aged over 40 years old.
 • Civil Engineering
 • 15 years’ experience in high rise building

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์การทำงานควบคุมงานก่อสร้าง
 • มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 4mths, Med Ins, Meal, Housing, Prvd F,OT Pay
 • Factory System Construction Comapny
 • Have exp about air condition system

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีทักษะด้านการประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • construction management
 • architectureal
 • engineering

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง โยธา และสำรวจ
 • ควบคุมและวางแผนงานก่อสร้าง
 • ติดตามงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • construction management
 • architectureal
 • engineering

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับเงินเดือน 20,000 – 40,000 บาท
 • ดูแลลูกค้าในเอเชีย
 • พูด อ่าน เขียน สนทนา ภาษาอังกฤษ ได้ดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai Nationality
 • Degree in Civil Engineer or relating field
 • 3-5 year experiences in Planning & Management

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of English.
 • Bachelor Degree in Engineering
 • 5 years experiences in construction

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality.
 • Bachelor Degree in Civil Engineer
 • Good team player.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ด้าน Retail หรือ โครงการก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรม Auto cad, Sketch up, Microsoft suites

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Diploma or Bachelor Degree in Civil, Construction
 • Minimum 6 years working experiences in High rise
 • Having good skills in Auto CAD and Ms. Office.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Should have worked in South East Asia
 • Strong Communication & Leadership skills
 • Immediate Joining

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 20 - 30 years old.
 • Bachelor's degree in Architecture
 • 0-10 years of experience in Architect

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineer (Civil Field )
 • At least 1 year working experience as engineer
 • Driver's license, Exp in Construction company

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 10 ปีขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Admin, Engineering
 • Experience in dealer sales, construction products
 • Good presentation, negotiation, good English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Manager

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • degree in Civil Engineering
 • 10 years’ experience in project selling
 • 3 years’ experience in management

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนงานด้านการขายและการตลาดได้
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปี ทางด้านการขายวัสดุก่อสร้าง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ทางด้านงานขายวัสดุก่อสร้าง
 • ปริญญาตรี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถออกแบบ Preventive Maintenance Plan
 • เป็นตัวแทนบริษัทในการให้คำปรึกษาเรื่องวิศวกรรม
 • คัดกรองบุคลากรทางวิศวกรรม

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Documents and reports, Procurement, Personnel
 • Knowledge of Condominium Act
 • Common fee and other fee collection

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี
 • ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง อาคาร และโรงงาน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี
 • คะแนนสอบ TOEIC มากกว่า 550

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี
 • วิศวกรสำรวจ (Surveyor Engineer)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • junior architect
 • negotiable salary
 • initiative

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Architect 3-5 years experience
 • negotiable salary
 • initiative

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Civil, Construction, BBA, Accounting
 • Construction Purchasing Experience
 • Good Communication, Disciplined, Detail-Oriented

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล