• วางแผนการทำงานให้เสร็จตามแผนงานก่อสร้าง
 • ปวช. / ปวส. สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เก็บงาน แก้ไขงาน ก่อนโอน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนการทำงานให้เสร็จตามแผนงานก่อสร้าง
 • ปวช. / ปวส. สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เก็บงาน แก้ไขงาน ก่อนโอน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กำหนดการประชุมประสานงานระหว่างก่อสร้างกับแบบ
 • ประชุมประสานงานระหว่างก่อสร้างกับจัดซื้อ
 • วางแผนงานก่อสร้างโดยรวมทั้งหมดของแต่ละปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • ปริญญาตรี วิศวกรก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สำรวจหน้างานก่อนการเสนอราคา

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป มีความกระตือรือร้น อดทน
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ปวช. / ปวส. สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 • ปวช. / ปวส. สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำแบบชุดขออนุญาตก่อสร้าง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 26-32ปี
 • ปวส ขึ้นไป
 • ต้องเขียนแบบได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการของบริษัททั้งระบบ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • บริหารงานจัดการ และ จัดการงานทั่วไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Support Engineering Team for the documentation.
 • Good organization
 • Work with international company

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์งาน Precast -Tunnel form
 • มีประสบการณ์ควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง 5 ปี
 • ต้องมีประสบการณ์ควบคุมงานแนวราบอย่างน้อย 3 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์งาน Precast -Tunnel from
 • มีประสบการณ์ควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง 7 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีประสบการณ์ควบคุมงานแนวราบอย่างน้อย 7 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Civil engineering
 • Able to use AutoCAD and sketch up programs
 • Able to communication in English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลการบริหารงานของผู้จัดการหมู่บ้าน
 • วุฒิปวส-ปริญญาโท ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการหมู่บ้าน, อาคาร

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบด้านบริการลูกค้า
 • มีทักษะในงานด้านบริหาร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสุภาพ อ่อนน้อม ซื่อสัตย์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Opportunity to join well known construction
 • Opportunity to develop your skills in both
 • Opportunity to gain good welfare and well benefits

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Civil and Structural Engineering
 • 5-10 years’ experience as a practicing Civil/Struc
 • Fluent in English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Site Manager

Poyry Energy Ltd.

ราชเทวี

 • Degree in Civil and Structural Engineering
 • 10 years’ experience in site management
 • Experience in handling of site QA/QC procedures

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Cost & Contract Consultancy
 • Building Construction
 • Quantity Surveying & Cost Control Management

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาตกแต่งภายใน/ก่อสร้างฯ
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจงานและควบคุมงานก่อสร้างฯ
 • ขยัน อดทน รับผิดชอบ ประสานงาน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • construction management
 • architectureal
 • engineering

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบป. ตรี-โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการ
 • สามารถพิมพ์เอกสารได้รวดเร็ว คล่องแคล่ว

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ วิศวกรรมโยธา,สถาปัตยกรรมหลัก
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานก่อสร้างอาคารสูง5-10ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปึขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1 ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Project Engineer

Minor Food Group

กรุงเทพมหานคร

 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Electrical Engineer
 • 3 experience in Project engineer in Solar project
 • Experience in construction phase

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years experience in construction industry
 • Bachelor Degree in Civil Engineering or Architect
 • Efficient in Privavera P6 and Good in English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • สามารถอ่านแบบและถอดแบบได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in building and construction
 • Brand new role for passionate person
 • Great career path

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree of Electrical Engineer/ Mechanical Engineer
 • 10 years’ experience in building as management
 • Working background in Engineering is a plus

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรม หรือครุศาสต์อุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 4mths, Med Ins, Meal, Housing, Prvd F,OT Pay
 • Factory System Construction Company
 • Have exp about construction

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Architect/civil engineering
 • 2-4 yrs experience in QS/interiors/estimating
 • knowledge of site execution and methods

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Facilities and Building management,
 • Degree Electrical and Mechanical Engineering
 • 4-5 Years in HVAC experiences

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - โท สาขาวิศวกรรมโยธา, MBA
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ก.ว. สามัญ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • Construction Planning, Site Project Management,
 • High Vocational Certificate in Civil/ Construction
 • At least 5 years direct experiences

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

25-Jul-17

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, 35-45 years old
 • Degree in Civil Engineering, Mechanical
 • 7-8 years working experience in construction

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย , หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี (วศบ.) ขึ้นไป สาขาโยธา, เครื่องกล
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน ตรงต่อเวลา

25-Jul-17

 

Applied

Service Manager - Construction Equipment

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Multinational Organisation
 • Exciting opportunity to drive business unit
 • Looking for career growth - apply now

25-Jul-17

 

Applied

GM - Construction Equipment

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Multinational Organisation
 • Exciting opportunity to drive business unit
 • Looking for career growth - apply now

25-Jul-17

 

Applied
 • คิดปริมาณงานเพื่อใช้ในงานประมูลต่างๆ
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบรายการสั่งวัสดุ และ BOQ งาน

25-Jul-17

 

Applied
 • เขียนแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • เขียนแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง

25-Jul-17

 

Applied
 • จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
 • ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์และความชำนาญด้านจัดซื้้อ

25-Jul-17

 

Applied
 • Oversee and direct construction projects
 • Review project in-depth to schedule deliverables
 • Coordinate and direct construction workers

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย - อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ20ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

25-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล