• ดูแลรับผิดชอบงานต้นไม้ งานสวน ภูมิทัศน์ของบริษัท
  • ควบคุมและดูแลการปลูกต้นไม้และการจัดสวน
  • จัดหาผู้รับเหมางานต้นไม้ งานสวน รวมทั้งควบคุม

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล