• ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์หรือพืชไร่
  • ประสบการณ์ 5 ปี ทางด้านการปลูกพืชไร่
  • มีภูมิลำเนาในจังหวัดกาฬสินธุ์จะพิจารณา

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วางแผนส่งเสริมและจัดหาวัตถุดิบการเกษตร
  • ปวช. ขึ้นไป สาขาการเกษตร
  • มีความรู้ทางด้านการทำเกษตร

23-Feb-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • มีใจรักในงานการเกษตร
  • ส่งเสริมเกษตรกรปลูกอ้อย จัดการประชุมกลุ่มบ้าน

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล