• Manage effective tapioca root sourcing plans
  • Select and manage relationships with suppliers
  • Monitor quality supply of raw material (tapioca)

20-Apr-17

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี
  • ชาย / หญิง
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

17-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล