• มีความรู้ด้านเกษตร พืชไร่ บริหารจัดการได้ดี
  • สวัสดิการ : ชุดฟอร์ม ประกันสังคม ตรวจสุขภาพ โบนัส
  • ควบคุม/แนะนำ/ให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาได้

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศ : ชายอายุ : 30-35 ปีขึ้นไป
  • การศึกษา : ปวส./ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการฟาร์ม 5 ปี ขึ้นไป

06-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล