• ดูแลรับผิดชอบงานภูมิทัศน์/งานเพาะชำ/งานปลูก
  • ปวส-ปริญญาตรี สาขา พืชสวน/เทคโนโลยีภูมิทัศน์
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในสายงาน

24-Mar-17

 

Applied
  • degree or higher in Mechanical Engineering
  • 3-10 years experience in related industries
  • Having experience with plant improvement

20-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล